Slider

Kadastrale Metingen

Kadastrale Metingen

Een van onze specialismen is het uitvoeren van kadastrale werkzaamheden. Wij leveren hulp bij het uitzetten van erfgrenzen en percelen, het bepalen van perceeloppervlakten, het splitsen van percelen en grensreconstructies. Wij verzorgen alle kadastrale metingen en werkzaamheden. De landmeters van Boon Landmeten vragen bij het kadaster de juiste veldwerken op en zorgen voor een professionele en zorgvuldige afronding van uw project.

Werkzaamheden kadastrale meting

U kunt alle kadastrale metingen volledig overlaten aan Boon Landmeten. Wij adviseren u over de juiste kadastrale werkzaamheden en kadastrale documenten.  Wij helpen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij aanpassingen van grenzen of kavels. Een kadastrale meting begint met het uitzetten. Vervolgens worden deze ingemeten volgens de eisen van het kadaster. Hierbij wordt gekeken naar de grenspunten, nabijheid relatie en inpassing op de kadastrale kaart. Daarna worden alle gegevens verwerkt en gecontroleerd en kaveltekeningen gemaakt volgens de eisen van het kadaster. Ten slotte adviseren we daarna u; de opdrachtgever.

Wanneer doe ik een kadastrale meting?

Er zijn diverse situaties waar een kadastrale meting door Boon Landmeten een uitkomst kan bieden. Wilt u bijvoorbeeld de erfgrens bepalen van een grens die nog niet geregistreerd staat in het kadaster dan helpen wij u bij het vastleggen van deze grens. Bovendien voorkomt dit mogelijke conflicten in de toekomst. Ook als er een stuk grond verkocht wordt, is het nodig om een kadastrale meting uit te voeren. Soms wordt de grond gesplitst en ontstaan er nieuwe grenzen waarvoor nieuwe kadastrale metingen moeten worden verricht.

Welke apperatuur gebruiken we voor Kadastrale metingen?

Voor het verrichten van kadastrale metingen maken wij gebruik van de meest nieuwe en geavanceerde technieken op dit gebied. Metingen worden verricht met GPS apperatuur en satellietverbindingen. Op deze manier worden erfgrenzen exact in beeld gebracht en weet u zeker dat er in de toekomst altijd duidelijk is waar de grens ligt. Zo voorkomt u mogelijk conflicten. Laat dus altijd een Kadastrale meting uitvoeren wanneer u zeker wilt zijn over grenzen.

Img next to information

Do you want more information?

Heeft u hulp Nodig ?